Mandala

jún23

Mandala

A mandalák – a lélek ébredésének, az önmagunkra találásnak, kiteljesedésnek kifejeződései, kísérői, eszközei.

A kör a teljesség szimbóluma. A körben szabályos rendben elhelyezett motívumok örömet, békét, harmóniát, nyugalmat, összpontosítást sugároznak.

A mandalák elterjedése, eredete

A mandala szó szanszkrit eredetű, kört, körcikket jelent. A mandalában a középpont körül szabályos rendben helyezkednek el a motívumok. A világ minden táján találunk mandalákat, ezek meditációs, szakrális képek és díszítő elemek. Találunk mandalákat például Indiában, Tibetben, a buddhista területeken, az amerikai indiánok kultúrájában, a magyar népművészetben, vagy a gótikus katedrálisok üvegablakain. Eredete a múlt idők homályába vész, már az ősi kultúrák tárgyain is megtaláljuk díszítmények formájában.

Hogy miért vonzódik az ember a mandala motívumokhoz? Talán, mert a középpont körül táncot járó alakzatok szemlélése hozzásegít saját középpontunk megtalálásához. A kör közepe mágikus pont: míg körülötte minden mozog, ő maga mozdulatlan (gondoljunk csak a forgó kocsikerékre). Emiatt a világban, illetve bennünk lévő isteni szimbólumának tartják: a mozdulatlan, változatlan, ami körül az élet sokfélesége mozog, forog, táncot jár.

Miért készítünk mandalát?

A mandalakészítés során megjelenítjük a belső tartalmainkat, és el is rendezzük a középpont körül, mintegy rendet teszünk magunkban. Nagyon erősen gyógyító folyamat! Önmagunkból, magunkra figyelve hozzuk létre, és a végén szépséget, harmóniát, örömet érzünk. Ebben megéljük önmagunk értékelését, szeretetét, elfogadását, és a középpont megtalálását. Megtaláljuk a módot, ahogy érdemes élni!

Tanácsok mandala szemléléshez

Ha mandalákat nézegetünk, azt tapasztalhatjuk, hogy vannak képek, amelyek hidegen hagynak, vannak mások, amelyek vonzóak számunkra, némelyek pedig tűzbe hoznak, sajátunknak érezzük, legszívesebben magunk mellett tartanánk, állandóan nézegetnénk. Ezek a képek hatnak ránk nagyon erősen! Kifejeznek belőlünk valamit, válaszolnak egy kérdésünkre. Nem baj, ha ez a válasz nem verbalizálható, ha csak egy mély „aha”–érzés… Csak nézzük, hagyjuk, figyeljünk magunkba befelé, mit érzünk? Milyen érzések, gondolatok jelennek meg bennünk? Érzünk-e a testünkben valamit (meleget, bizsergést, egyebet)? Jó vagy kellemetlen érzések ezek?

Kérdések, amelyek segíthetnek:

 1. Mit látni a képen?
 2. Mi van a kép alsó-, felsőrészén és jobb-, és baloldalán? Milyen formák, milyen színek? Mit mond ez neked?
 3. Mi lenne a kép címe?
 4. Milyen a kép általános hangulata?
 5. Melyek a fő elemei a képnek? Milyen színűek, milyen formájúak?
 6. A kép fő elemei mit képviselnek, mit sugároznak, mit mondanak neked? Tudsz-e azonosulni valamelyikkel?
 7. Hogyan van kapcsolatban jelenlegi életszakaszoddal, életkérdéseddel?
 8. Mit változtatnál a képen? Mit festenél másként?

Egy kép mást jelenthet az alkotójának és sokféle más dolgokat különféle szemlélőknek.

Színek a mandalákban

Tiszta színek (nagyon sok árnyalatuk létezik!):

 • Vörös: tűz, szenvedély, az 1. csakra színe.
 • Narancs: bőséges energia, meleg, jókedv, a 2. csakra színe.
 • Sárga: erő, fény, vidámság, önérvényesítés,  a 3. csakra színe.
 • Zöld: béke, természet, az 4. csakra színe.
 • Kék: védelem, nyugalom, önkifejezés, hideg. Az 5. csakra színe.
 • Lila: spirituális erők, intuíció, a 6.csakra színe.
 • Fehér: tisztaság, egység, teljesség, a 7. csakra színe
 • Fekete: titok, a sötétség.

Barnák, szürkék: sok-sok árnyalatuk létezik, lehetnek hidegek, melegek, kiemelhetik a többi színt, harmonizálhatnak.

Formák a mandalában

 • Pont: a megnyilvánulatlan, amiből minden származik, a minden egy jelképe.
 • Kör: a teljesség, az egység szimbóluma.
 • A vízszintes vonal: elválasztja a lentet és fentet, eget és földet. Anyai energia.
 • Függőleges vonal: a világok összekötése és energia. Jobb és bal szétválasztása. Apai energia.
 • Kereszt: a két vonal egyesül, középpont jön létre. Felismerések.
 • Háromszög, felfelé mutató csúccsal: a törekvések, energiák felfelé, a szellemi szféra felé mutatnak. Isteni energia.
 • Háromszög, lefelé mutató csúccsal: a földi, anyagi szféra felé mutató törekvések, energiák.
 • Hatszög, az előző két háromszögből létrehozva: a szellemi és az anyagi törekvések egysége, harmónia.
 • Négyszög: az anyagi világ szimbóluma.
 • Kör és négyzet egyben: a szellem megvalósítása az anyagban, egység.
 • Nyolcszög: harmónia, kiteljesedés  az anyagi létben.
 • Ötszög: a kiteljesedett, önmagát megvalósító ember.
 • Hétszög: spirituális út, a spirituális ember.
 • Tizenkettő felé osztott kör: az évszakok körforgása, teljesség.
 • Szvasztika: Nap, energia, a mindenség mozgása.
 • Spirál: a természet ciklikus mozgása, dinamika. Az örökösen átalakuló, élő Élet. Két iránya jelképezi a felépítő és a lebontó aspektust.

Miért pont mandala?

Nagyon szeretek mandalákat nézegetni. Mindig vonzottak, mágikus ábráknak láttam őket, értelemmel teljesen fel nem foghatónak de érezhetően varázslatos hatásúnak. Sokféle mandalát figyeltem meg. Mindennapjaimban a keleti szőnyegek ornamentikájában bújtak meg. Belemerültem az indák és kacskaringók világába, az apró virágmandalák szirmain köröztem… Megéreztem az élet rejtélyéből valamit, sejtésem támadt végtelen bonyolultságáról és hihetetlen egyszerűségéről. Később a templomok rózsaablakaival találkoztam. Az áhítat terének fenségességét emelik a rajtuk beáramló színes fénynyalábok.

A színes üvegen, ahogy felizzanak a színek a napfény hatására! Lenyűgöző! Megbabonázva bámultam, az idő szokásos folyásából kihullva, ezeket az ábrákat fénylő középpontjukkal, körkörös ragyogó élő színeikkel! Később rengeteg ábrát, fényképet láttam különböző művészettörténeti munkákban, amelyek megérintették ezeket az élményeimet, de maguk nem váltak elevenné bennem. Néhány éve aztán alkalmam nyílt híres-neves, korábban csak könyvekből ismert műemlékek megtekintésére. Kis falvak templomainak festett fakazettái… Gótikus katedrálisok, kolostorok festményei, rózsaablakai… Csak álltam előttük elragadtatottan és átéltem az élet fenségességét, teljességét, csodáját.

A mandala olyan, mint az élet – felfoghatatlan, szavakkal ki nem fejezhető, érezhető, megtapasztalható, fenséges. Kikapcsolja az értelmet – az elmén túlra visz.

Mandalák a természetben is

Termések, virágok, gyümölcsök, növények, állatok… Mennyi titokzatos szépség! Micsoda bőségben kerül elénk, ha szabad ég alatt tartózkodunk! Rám lenyűgöző hatással vannak és feltöltenek, ha közöttük időzöm. Szeretem nézegetni, kézbe venni őket, belemerülni világukba, felfedezni rendjüket. Az erdőkben, réteken sétálva mindig más virágok nyílnak, őket terméseik, magjaik, gyümölcseik követik, némelyik még szebb, különlegesebb, mint a virág volt.

Az alkotóerő a természetben lépten-nyomon megjelenik előttünk és észrevehetjük, milyen bőségben tobzódik! Nincs két egyforma kavics… Olyan kincsesbánya ez, ahonnan állandóan inspirációt, erőt meríthetünk, kreativitásunk bátorságot kaphat a folytonos megújuláshoz, kibontakozáshoz.

Hogyan kezdtem mandalát festeni?

Amikor másfél évtizede sürgetően jelentkeztek a mandalák (felbukkantak, ahogy firkálgattam, megjelentek lelki szemeim előtt), rajzoltam, festettem őket, kerestem a megfelelő módszert, amivel szabadok, spontánok, áramlók, sugárzók lesznek. Amikor kipróbáltam a selyemfestést, elsőre nem éreztem, hogy ez megvalósulna benne, de láttam a lehetőséget, hogy gyakorlással, a technika felfedezésével eljuthatok talán a vágyott eredményhez. Többet is kaptam, mint vártam!

Mandalafestés selyemre

Amikor rajzoljuk mandalánkat, először csak firkálgatunk, eközben megmutatkozik személyes lényünk, amit a középpont körül elhelyezve harmóniába rendezünk. Ez gyógyító folyamat!

A selymen futó színek lekötik teljes figyelmünket, pillanatról pillanatra változik a kezünk alatt a kép, teljes jelenlétet kívánva, lecsendesedik az elménk, így a festés meditációvá válik. Ebben az állapotban a festés során elkövetett „hibákat” lehetőségeknek tudjuk felfogni, ami tovább alakítja, gazdagítja művünket! A selyem feltöltődik az alkotó energiájával, megőrzi, továbbadja – így energetizáló mandalák, képek születnek.

Jellemzői:

 • Meditáció
 • Feltöltődés
 • Elfogadás, nyitottság, ráhagyatkozás, szépség
 • Örömforrás
 • Energetizáló kép
 • Öngyógyítás
 • Tanulás, változás, átalakulás

Mandalafestés selyemre - egy különleges öngyógyító, energetizáló módszer, amivel feltölthetjük önmagunkat, környezetünket.

A mandalafestést bárki, bármikor, bárhol, egy egyszerű firkával elkezdheti. Sem előzetes rajztudásra, sem gyakorlatra nincs szükség. Amikor én elkezdtem, először krétával rajzoltam, és mindenhol mandalákat fedeztem fel. Van, akinek meditációban jönnek, nem győzi lerajzolni. Másvalakinek nagyon megteszik a mandala műfaja, és szeretne ő is mandalát alkotni. Lehet egyedül is belevágni, vagy el lehet jönni egy tanfolyamra.

Mandalafestő tanfolyam

A tanfolyamon szinte észre sem vesszük, és ellazul a kezünk, könnyedén firkálgatunk, rajzolgatunk, csak egy egyszerű motívum megrajzolására van szükség, amelyet a középpont körül szabályosan elrendezünk, sokszorozunk. Minden kelléket, alapanyagot, és a támogató közeget biztosítjuk. A lépések egyszerűek, követhetőek, gyönyörű színekből, kontúrokból választhatjuk ki a legszebbeket (amelyek legvonzóbbak, amelyekkel a legélvezetesebb dolgozni), a festés folyamatában feltöltődhetünk szépséggel, lágysággal, a kész mandalakép pedig örömmel, önbizalommal tölthet el.

Ajánlom a mandalafestést, ha

 • vonzódsz a mandalákhoz
 • izgalmasnak találod, hogy te magad készíts mandalát
 • szeretnél kikapcsolni
 • feltöltődésre vágysz
 • nehéz élethelyzetben vagy
 • a magad belső bölcsességéhez szeretnél kapcsolódni
 • keresed magad és környezeted harmóniáját és szeretnél tenni érte

A mandalakészítést bárki kipróbálhatja, mert az alkotó önkifejezésre mindenkinek szüksége van. Nagyon erőteljes örömforrás! A mandalakészítés során megjelenítjük a belső tartalmakat, és el is rendezzük a középpont körül, mintegy rendet teszünk magunkban. Nagyon gyógyító folyamat. A selyemfestés teljesen kikapcsolja az elmét, lecsendesíti a zizegést a fejben. Az elkészült alkotások szépsége növeli az önbizalmat, önértékelést., a kész mandalából pedig folyamatosan töltekezhetünk!